Klimatfärdplan 2050, tilläggsdirektiv
Miljödepartementet

Klimatfärdplan 2050, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) med uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk. Miljömålsberedningen övertar därmed det uppdrag som tidigare getts till utredningen Klimatfärdplan 2050 med de förändringar och kompletteringar som angetts i tilläggsdirektiven till Miljömålsberedningen (dir. 2014:165).