Klimatanpassningsutredningen, tilläggsdirektiv
Miljö- och energidepartementet

Klimatanpassningsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: