Klimatanpassningsutredningen, tilläggsdirektiv
Miljö- och energidepartementet

Klimatanpassningsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: