.
Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, upphävande av föreskrifter (NFS 2008:1). NFS 2013:8
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, upphävande av föreskrifter (NFS 2008:1). NFS 2013:8

7000

70 kr (exkl. moms)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, upphävande av föreskrifter (NFS 2008:1). NFS 2013:8

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, upphävande av föreskrifter (NFS 2008:1). NFS 2013:8

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 15813-08
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Upphäver NFS 2008:1.