Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enlig förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, ändrade föreskrifter
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Hälsa och sjukvård

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enlig förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enlig förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, ändrade föreskrifter

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enlig förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, ändrade föreskrifter

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 7
  • Utgiven: 2010
  • ISBN/Best.nr: 15810-12
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Hälsa och sjukvård
  • Taggar:

Om publikationen