Klassificering av nya psykoaktiva substanser. Prop. 2017/18:221
Socialdepartementet

Klassificering av nya psykoaktiva substanser. Prop. 2017/18:221

10800

108 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att lagen ändras så att processen för att klassificera nya psykoaktiva substanser effektiviseras. Enligt förslaget ska Polisen anonymt kunna köpa nya psykoaktiva substanser så att regeringen snabbare kan klassificera de hälsofarliga substanser som finns eller kan komma att finnas på marknaden.

Regeringen föreslår att den som av grov oaktsamhet hanterar varor som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska kunna dömas till ansvar.

Regeringen bedömer att regleringen av bland annat narkotika inte bör göras med generiska definitioner så att substanser klassificeras utifrån kemisk grundstruktur. Exempelvis narkotika bör inte regleras genom verkansbaserade eller analoga definitioner. Regeringen påbörjar en ny bred analys av hur man effektivare ska kunna möta problemet med nya psykoaktiva substanser som inte är exempelvis narkotika.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 75
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:221
  • ISBN/Best.nr: PROP1718221
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Staffrätt & Rättsväsen