Klassificering av nya psykoaktiva substanser
Socialdepartementet

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.