.
Klarlagd identitet. SOU 2017:93. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Klarlagd identitet. SOU 2017:93. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar

Betänkande från Återvändandeutredningen

18000

180 kr (exkl. moms)

Klarlagd identitet. SOU 2017:93. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar

Klarlagd identitet. SOU 2017:93. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 187
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824712-9
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen konstaterar att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige för att kunna upprätthålla säkerheten i landet, skydda utsatta grupper och värna asylrätten. Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan förmås att återvända och att personer inte kan resa till eller från Sverige under falsk identitet.

Föreslår att när personer i samband med en inre utlänningskontroll inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska:
 • Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen,
 • fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år, och
 • Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka personens pass och andra identitetshandlingar och ta hand om den här typen av handlingar till dess att personen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

För att stävja missbruket av resehandlingar och uppehållstillståndskort ska bland annat högst tre resedokument eller främlingspass kunna beviljas en person under en femårsperiod. Utredningen föreslår också att det ska gälla kortare giltighetstider för handlingarna och att de i vissa fall ska kunna återkallas.

Särskild utredare: Richard Ljungqvist

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!