Kemikalieskatt. SOU 2015:30. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier
Finansdepartementet

Kemikalieskatt. SOU 2015:30. Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

28000

280 kr (exkl. moms)

Utredningen har tagit fram förslag som minskar förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö. Studier har visat att vanliga källor till farliga ämnen i människors hemmiljö är flamskyddsmedel i elektronik samt ftalater i golv- och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid, PVC.Utredningen har förslag på två punktskatter. Det ena förslaget är en skatt på viss elektronik och det andra förslaget är en skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.Utredningen föreslår också utökad marknadskontroll av elektronik, byggvaror, leksaker och andra konsumentvaror för att minska förekomsten av förbjudna flamskyddsmedel, ftalater eller andra förbjudna ämnen i människors hemmiljö.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!