.
Kemikalieinspektionens författningssamling - KIFS. Prenumeration 2023
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt
  • Jordbruk, jakt och fiske
  • Miljörätt
  • Offentlig förvaltning

Kemikalieinspektionens författningssamling - KIFS. Prenumeration 2023

88700

887 kr (exkl. moms)

Kemikalieinspektionens författningssamling - KIFS. Prenumeration 2023

Kemikalieinspektionens författningssamling - KIFS. Prenumeration 2023

  • Utgivare: Kemikalieinspektionen
  • Serie: KIFS 2023
  • ISBN/Best.nr: C50280
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar: Jordbruk, jakt och fiske, Miljörätt, Offentlig förvaltning

Om publikationen

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU med lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målen.

Prenumerationen på KIFS omfattar föreskrifter till lagstiftningen om kemiska produkter.