Kemikalieinspektionens författningssamling inkl. allmänna råd - KIFS. Prenumeration 2020
Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens författningssamling inkl. allmänna råd - KIFS. Prenumeration 2020

76800

768 kr (exkl. moms)

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU med lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målen.

Prenumerationen på KIFS omfattar föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen om kemiska produkter.
Tryckt upplaga: