Katastroferna i Japan 2011
Socialstyrelsen

Katastroferna i Japan 2011

KAMEDO-rapport 98

14800

148 kr (exkl. moms)

Kamedo-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (Kamedo) vid Socialstyrelsen. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Den 11 mars 2011 klockan 14:46 drabbades den nordöstra delen av Japan av en jordbävning med magnitud 9,0. Jordbävningens epicentrum låg i havet cirka 130 kilometer öster om kusten och var den kraftigaste som någonsin drabbat Japan. Jordbävningen utlöste en mycket kraftfull tsunami som 26 minuter efter jordbävningen började slå in mot östkusten. Trots höga skyddsmurar på flera ställen längs med kusten forsade tsunamin in, och i Sendai-prefekturen nådde vattnet på vissa ställen 10 kilometer in i landet. Det var framför allt tsunamin som orsakade materiella skador. Jordbävningen och tsunamin bidrog till att kärnkraftverket i Fukushima Dai-ichi havererade.

Omfattande delar av infrastruktur slogs ut helt eller delvis i flera prefekturer vilket försvårade räddningsinsatserna. Stora delar av det japanska samhället påverkades utav och blev delaktiga i efterarbetet av trippelkatastrofen både i ett akut och i ett långsiktigt perspektiv. Kärnkraftshaveriet i sig hade utgjort en katastrof av svåröverblickad karaktär för myndigheter och insatspersonal att hantera. Det inträffade istället i en situation då de japanska myndigheterna behövde säkerställa och koordinera räddnings- och röjningsinsatser efter jordbävningen och tsunamin i geografiskt stora områden där infrastrukturen hade slagits ut helt eller delvis – inte minst kommunikationsmedel – samtidigt som delar av insatspersonalen också ingick bland de drabbade. Omflyttning och inhysning av drabbade personer vars boenden hade förstörts samt omvärl-dens erbjudande av hjälp var några stora frågor att hantera. Att kunna ha en löpande och samlad kommunikation med media, allmänhet och omvärlden utgjorde en utmaning som var svår att bemästra.
Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialstyrelsen
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 96
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Kamedo 98
  • ISBN/Best.nr: 978-917555128-9
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.