Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Justitiedepartementet

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med överföra barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden.
Produktdetaljer: