Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare
Norstedts Juridik

Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare

5000

50 kr

Kartläggningen av en elevs förutsättningar ger underlag för att kunna anpassa utbildningen så att eleven har möjlighet att nå sina egna mål och de mål som finns för utbildningen i kursplanen samt uppfylla kursernas kunskapskrav. Förutsättningar kan innefatta kartläggning av exempelvis studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd.
Produktdetaljer: