Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen
Miljödepartementet

Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen av bisfenol A från material i kontakt med livsmedel lämpligast kan minskas m.m.
Tryckt upplaga: