.
Karnov bokverk 2021/22

Karnov bokverk 2021/22

Produkt-id: 7164202483878
ID: P000043520

9.066 kr (exkl. moms)

Karnov bokverk 2021/22

Karnov bokverk 2021/22

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Karnov bokverk 2021/22 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga av bokverket finns 747 författningar uppdaterade i sin lydelse per den 1 juli 2021. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra museilag (2017:563), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik, lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden och fastighetsmäklarlag (2021:516).

Karnov bokverk 2021/22 består av tre band och ett register.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139024026.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000043520", "primary"=>"true", "verkid"=>"4A85740E1E337A238525844E0034BB9C26", "datechanged"=>"2024-03-07", "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"12", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"26", "priceresellers"=>"7763", "size"=>"5576", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-12-27", "publicerat_timestamp"=>1640563200, "marclass"=>"GOLD TITLE"}