.
Karnov bokverk 2021/22

Karnov bokverk 2021/22

906600

9.066 kr (exkl. moms)

Karnov bokverk 2021/22

Karnov bokverk 2021/22

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Karnov bokverk 2021/22 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga av bokverket finns 747 författningar uppdaterade i sin lydelse per den 1 juli 2021. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra museilag (2017:563), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik, lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden och fastighetsmäklarlag (2021:516).

Karnov bokverk 2021/22 består av tre band och ett register.