.
Karnov bokverk 2020/21

Karnov bokverk 2020/21

920600

9.206 kr (exkl. moms)

Karnov bokverk 2020/21

Karnov bokverk 2020/21

Lagerstatus: Få i lager

Om boken

Karnov bokverk 2020/21 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem. Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

I årets upplaga av bokverket finns 750 författningar uppdaterade i sin lydelse per den 1 juli 2020. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra EU:s arvsförordning, lag (2017:310) om framtidsfullmakter, spellag (2018:1138), lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, lag (2018:1653) om företagsnamn, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, kustbevakningslag (2019:32), lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter och lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Karnov bokverk 2020/21 består av tre band och ett register.