.
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016. SOU 2017:62
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016. SOU 2017:62

Yttrande från Kärnavfallsrådet

15000

150 kr (exkl. moms)

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016. SOU 2017:62

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016. SOU 2017:62

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 44
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824644-3
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Sammantaget anser Kärnavfallsrådet att den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beskrivs i 2016 års Fud-program inte i alla avseenden uppfyller de krav på forskningsverksamheten som föreskrivs enligt 11 § kärntekniklagen. Det finns avsnitt i Fud-programmet som behöver förtydligas och forskning som behöver genomföras för att visa att forsknings- och utvecklingsverksamheten möjliggör säker avveckling och slutförvaring.

Kärnavfallsrådet rekommenderar regeringen att uppmana SKB att i samband med den fortsatta forskningsverksamheten genomföra bl.a. följande åtgärder:
 • att SKB framöver gör Fud-programmet mer allsidigt och tydligt. Framför allt bör omfattningen av forskningsprogrammen framgå genom tidsplan och budget. Val av samarbetspartners bör också beskrivas och motiveras tydligare.
 • att SKB åtgärdar de brister Kärnavfallsrådet beskriver i kapitel 3 senast inför Fud-program 2019 även om regeringen skulle komma att ge tillstånd till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det är särskilt angeläget att säkerhetsrelaterad forskning när det gäller de tekniska barriärerna planeras och genomförs snarast.
 • att fortsatt forskning ska finnas med i Fud-programmet även om en verksamhet får tillstånd.

Kärnavfallsrådets ordförande: Carl Reinhold Bråkenhielm

Köp yttrandet från Kärnavfallsrådet för att ta del av analys och förslag!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!