Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. Ds 2017:18
Socialdepartementet

Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. Ds 2017:18

9500

95 kr (exkl. moms)

Föreslår ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen som ersätter den nuvarande karensdagen.Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt. Ett karensavdrag föreslås även i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: