.
Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt

Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.

Betänkande från Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare

18000

180 kr (exkl. moms)

Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.

Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 200
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824554-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag: För att hindra intressekonflikter när statsråd och statssekreterare byter jobb ska det införas en ny lag. Den innebär en skyldighet att i förväg till en särskild nämnd anmäla alla nya jobb inom annan än statlig verksamhet som statsråden och statssekreterarna planerar att börja. Skyldigheten gäller under tolv månader från det att de har slutat som statsråd eller statssekreterare. Nämnden ska pröva om statsrådet eller statssekreteraren inom ramen för sitt uppdrag har förvärvat sådan information eller kunskap som gör att det föreligger:
 • en risk för ekonomisk skada för staten,
 • en risk för otillbörlig fördel för någon enskild eller
 • en risk för att allmänhetens förtroende för staten skadas.

Om så är fallet, ska nämnden förbjuda statsrådet eller statssekreteraren att under som längst tolv månader från det att han eller hon har slutat som statsråd eller statssekreterare påbörja sitt nya jobb (så kallad karenstid) eller att arbeta med vissa frågor och områden (så kallad ämnesbegränsning). Statsrådet eller statssekreteraren ska under denna tid i vissa fall ha rätt till ersättning.

Särskild utredare: Sten Heckscher

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!