Karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror; (HSLF-FS 2016:42). Föreskrift om ändring. HSLF-FS 2016:96
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror; (HSLF-FS 2016:42). Föreskrift om ändring. HSLF-FS 2016:96

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: