.
Kapitalbrist i aktiebolag
  • Associationsrätt

Kapitalbrist i aktiebolag

Stefan Lindskog

Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL

0
Kapitalbrist i aktiebolag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har dessutom kommit att missbrukas. Regelverket inte avskaffats, men det har förbättrats genom att en särskild preskriptionsordning har begränsat möjligheterna till medvetet missbruk. Den nya upplagan av boken, som är en ingående handledning för rättstillämparen, innehåller ett antal nya rättsfall som tillkommit sedan tidigare utgåva.