.
Kapitalbrist i aktiebolag
  • Associationsrätt

Kapitalbrist i aktiebolag

Stefan Lindskog

Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL

0
Kapitalbrist i aktiebolag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I 25 kap 13–20 a §§ aktiebolagslagen finns bestämmelser om tvångslikvidation av aktiebolag vars eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bestämmelserna är praktiskt viktiga. Det föranleder också många tillämpningssvårigheter.

I denna framställning kommenteras bestämmelserna på djupet. Syftet är att i viss mån kritiskt pröva de är rättspolitiska överväganden som regelverket vilar på, men framför allt att ge en ingående handledning för rättstillämparen.