.
Kapitalbrist i aktiebolag
  • Associationsrätt

Kapitalbrist i aktiebolag

Stefan Lindskog

Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL

98300

983 kr (exkl. moms)

Kapitalbrist i aktiebolag

Kapitalbrist i aktiebolag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har dessutom kommit att missbrukas. Regelverket inte avskaffats, men det har förbättrats genom att en särskild preskriptionsordning har begränsat möjligheterna till medvetet missbruk.Den nya upplagan av boken, som är en ingående handledning för rättstillämparen, innehåller dessutom ett antal nya rättsfall som tillkommit sedan tidigare utgåva.