.
Kan man lita på en trust?
 • Associationsrätt
 • Bank- och finansmarknadsrätt
 • Förmögenhetsrätt

Kan man lita på en trust?

Katarina Olsson

En studie av den anglosaxiska trusten ur ett svenskt perspektiv

80100

801 kr (exkl. moms)

Kan man lita på en trust?

Kan man lita på en trust?

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 470
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139021506
 • Ämnen: Associationsrätt, Bank- och finansmarknadsrätt, Förmögenhetsrätt
 • Taggar:
 • Författare: Katarina Olsson

Om boken

Svenska intressen är gränsöverskridande i en ökande utsträckning. Vi äger egendom utomlands. Vi bor utomlands. Vi har relationer till människor och egendom i andra länder. Ibland stöter vi då på en trust.

Trusten framstår som märklig och främmande i vårt rättssystem. Många tror kanske att trusten är en motsvarighet till en stiftelse. Så är det sällan. Trusten är en rättslig struktur för förvaltning av egendom där äganderätten kan delas av flera personer under en tidsperiod. I den anglosaxiska världen liknar man ibland trusten med en schweizisk armékniv. Den har en mängd funktioner och är ett oumbärligt verktyg i många sammanhang. Trusten har stor ekonomisk, social, politisk och rättslig betydelse. Enorma värden förvaltas i truster.

Man kan lita på en trust! I boken klargörs den anglosaxiska trustens struktur, funktion och rättsverkningar. Det går inte att bilda en trust enligt svensk rätt. I boken utreds om det finns ett behov av en svensk trust. Genom att skapa kunskap och förståelse för trusten som rättsfigur ger studien ett bidrag till rättsutvecklingen i Sverige. Det finns inte något tidigare arbete där trusten studerats med svenska ögon, på det genomgripande sätt som gjorts här.

Boken vänder sig till jurister och andra som kommer i kontakt med trusten eller är intresserade av trustformen.