Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen
Brottsförebyggande rådet, Brå

Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Delrapport 2

15100

151 kr (exkl. moms)

Sedan juli 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I samråd med Polismyndigheten i Stockholms län utvärderar Brå kameraövervakningen under de tre år som den pågår. Detta är den andra rapporten vari projektet uppföljs utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar om att uppnå med kamerornas hjälp.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: