.
Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8

18400

184 kr (exkl. moms)

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 211
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824900-0
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas av ett undantag från tillståndsplikten, det s.k. tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag har ingått att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget har även ingått att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

 • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler.
 • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
 • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.


Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Se länkar längre ned till relaterade publikationer, t.ex. propositionen som följt på utredningens förslag!