Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8
Justitiedepartementet

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8

18400

184 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i februari.
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.