Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8
Justitiedepartementet

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. SOU 2019:8

18400

184 kr (exkl. moms)

Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas av ett undantag från tillståndsplikten, det s.k. tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag har ingått att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget har även ingått att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:
  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. 
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.

Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.
Se längre ned för länk till direktivet samt till delbetänkandet..
Produktdetaljer: