Kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd
Justitiedepartementet

Kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda vissa frågor om kameraövervakning. Syftet är att säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten.
Tryckt upplaga: