Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande. SOU 2018:62
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande. SOU 2018:62

Delbetänkande från Kamerabevakningsutredningen (Ju 2017:14)

18000

180 kr (exkl. moms)

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande. SOU 2018:62

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande. SOU 2018:62

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 241
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824848-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Utredningen föreslår bland annat följande:
 • dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.
 • i syfte att bibehålla ett starkt integritetskydd får myndigheterna även fortsättningsvis kamerabevaka endast om intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.
 • en sådan intresseavvägning ska göras av myndigheterna själva.
 • om en myndighet inte gör en intresseavvägning kan den bland annat drabbas av en sanktionsavgift.

Förslagen förväntas medföra positiva effekter för brottsbekämpningen, vilket i förlängningen gynnar samhället i stort.Särskild utredare: Johan Sjöö
Se längre ned för att komma hitta länkar till slutbetänkandet och direktivet.