Källkritik på Internet - lathund från Kolla Källan
Skolverket

Källkritik på Internet - lathund från Kolla Källan

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

En lathund i källkritik från projekt Kolla källan. Foldern innehåller exempel på vad man skall tänka på när man söker och utvärderar information på Internet.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 64
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: U08189