Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2014/15
Riksdagen

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2014/15

45000

450 kr (exkl. moms)

Riksdagens ombudsmäns ämbetsberättelse för tiden 1 juli 2013-30 juni 2014.