Juridisk metodbok i socialt arbete
Norstedts Juridik

Juridisk metodbok i socialt arbete

48600

486 kr (exkl. moms)

Boken är en juridisk metodbok, avsedd primärt för studenter på socionomprogrammet samt yrkesverksamma socionomer inom kommunal socialtjänst. Den behandlar arbetsmetoder, rättskällelära och lagtolkning specifikt för blivande och yrkesverksamma socionomer.