.
Juridiken och den bredare publiken
  • Ekonomi

Juridiken och den bredare publiken

Magnus Strand, Niklas Selberg

Tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten

47800

478 kr (exkl. moms)

Juridiken och den bredare publiken

Juridiken och den bredare publiken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I den här boken behandlas de speciella utmaningar som uppkommer i mötet mellan juridiken och andra perspektiv och som bl.a. aktualiseras i juridisk undervisning utanför juristprogrammen, i tvärvetenskapliga samarbeten och även annars när rättsliga analyser eller ställningstaganden ska kommuniceras med andra än jurister.

En grupp erfarna och engagerade forskare och lärare vid högskola och universitet delar här med sig av personligt hållna reflektioner kring juridisk kommunikation – dels i undervisning, dels i tvärvetenskaplig forskning där juridik ingår. Samtliga författare har det gemensamt att de verkar eller har verkat i tvärvetenskapliga akademiska miljöer, vilket skapar särskilda möjligheter att inom undervisning och forskning ta fasta på närheten till andra ämnen. Ofta används ämnesbeteckningen handelsrätt för sådana miljöer.

De tänkta läsarna är alla som är intresserade av att kommunicera om rätten med andra än jurister och av handelsrätt som akademiskt ämne. I synnerhet riktar sig boken till lärare vid högskolor och universitet.