Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25
 • Kommunikation & IT
 • Offentlig förvaltning
 • Straffrätt & Rättsväsen

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

Betänkande från Digitaliseringsrättsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 559
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:025
 • ISBN/Best.nr: 978-913824780-8
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen

Om publikationen

Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår bland annat:
 • en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
 • nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och
 • ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.

  Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

  Köp utredningen och ta del av analyser och kompletta förslag!
  Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!