Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

Betänkande från Digitaliseringsrättsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 559
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824780-8
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge ett tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tillit till den digitala förvaltningen är centralt. Utredningen föreslår bland annat:
 • en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
 • nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och
 • ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.

  Särskild utredare: Cecilia Magnusson Sjöberg

  Köp utredningen och ta del av analyser och kompletta förslag!
  Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!