Juridik i kommunala bolag
Norstedts Juridik

Juridik i kommunala bolag

52100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

521 kr

Författare:
Robert Moldén , Roland Adrell

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kommunalt bolag.Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunallagen, den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling (LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 288
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913902033-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Robert Moldén , Roland Adrell
De kommunala bolagen utgör en stor del av den offentliga sektorn i Sverige. Regelverken som styr dessa bolag är många och inte alltid samordnade. I denna bok görs för första gången ett försök att ta ett samlat grepp på juridiken i de kommunala bolagen. I boken redogörs för den centrala kommunalrätten och aktiebolagsrätten med bärighet på de kommunala bolagen. Härutöver finns även utförliga avsnitt om bl.a. offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling liksom om relevanta konkurrens- och statsstödsrättsliga regler. Vidare görs en beskrivning av de typer av kommunala bolag som finns. Juridik i kommunala bolag anlägger ett praktiskt perspektiv på juridiken och vänder sig i första hand till dem som är verksamma i kommuner och kommunala bolag.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2014-12-01
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913902033-2