Juridik för tolkar
Tolk- och översättarinstitutet

Juridik för tolkar

30000

300 kr

Tolka RÄTT!

Boken vänder sig till tolkstuderande och redan verksamma tolkar och ger en god inblick i följande juridiska områden: familjerätt, avtalsrätt, förmögenhetsrätt, associationsrätt, fastighetsrätt, processrätt, straffrätt m. fl. områden. Dessutom beskrivs polisens, advokat-, åklagarväsendets och tullens samt kriminalvårdens verksamheter och organisation. Boken inleds med en kort redogörelse för rättsväsendet, lagstiftningsprocessen i både Sverige och EU och om offentlig förvaltning. Denna upplaga är betydligt mer omfattande än tidigare utgåvor, i syfte att ge läsaren ännu bättre kunskaper i juridik och svenskt rättsväsende och därmed underlätta tolkningsarbetet.Se ävenTolkkunskapSamhällsguiden

Produktdetaljer: