.
Juridik för tolkar

Juridik för tolkar

30000

300 kr (exkl. moms)

Juridik för tolkar

Juridik för tolkar

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Tolk- och översättarinstitutet
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 267
  • Utgiven: 2010
  • ISBN/Best.nr: 978-913832524-7
  • Ämnen: Socialrätt, Språk och kultur, Straffrätt

Om publikationen

Tolka RÄTT!


Boken vänder sig till tolkstuderande och redan verksamma tolkar och ger en god inblick i följande juridiska områden: familjerätt, avtalsrätt, förmögenhetsrätt, associationsrätt, fastighetsrätt, processrätt, straffrätt m. fl. områden. Dessutom beskrivs polisens, advokat-, åklagarväsendets och tullens samt kriminalvårdens verksamheter och organisation. Boken inleds med en kort redogörelse för rättsväsendet, lagstiftningsprocessen i både Sverige och EU och om offentlig förvaltning. Denna upplaga är betydligt mer omfattande än tidigare utgåvor, i syfte att ge läsaren ännu bättre kunskaper i juridik och svenskt rättsväsende och därmed underlätta tolkningsarbetet.

Se även
Tolkkunskap

Samhällsguiden