Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32

Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst

22000

220 kr (exkl. moms)

Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32

Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 283
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:032
 • ISBN/Best.nr: 978-913824791-4
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

I delbetänkandet redogör utredningen för de bedömningar som ligger till grund för sitt arbete:

 • Det kommer att behövas en kombination av olika åtgärder och styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska bli verklighet.
 • Socialtjänstens förebyggande arbete syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning.
 • Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs på samhälls-, grupp och individnivå.
 • Kommunen bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
 • Former och arbetssätt för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas och etableras.
 • Det finns behov av metodutveckling och metodstöd till kommunerna, bland annat för att integrera ett förebyggande perspektiv i verksamheten, ta fram lokala kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser.
 • Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid behöver synliggöras.
 • Metodstöd behövs för att utveckla socialtjänsten till en lärande organisation.
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten behöver vara stabila och långsiktigt hållbara.
 • Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort.


Särskild utredare: Margareta Winberg

För länk till slutbetänkandet från 2020 - skrolla längre ned.

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!