Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32
Socialdepartementet

Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32

22000

220 kr

I delbetänkandet redogör utredningen för de bedömningar som ligger till grund för sitt arbete:
  • Det kommer att behövas en kombination av olika åtgärder och styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska bli verklighet.
  • Socialtjänstens förebyggande arbete syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning.
  • Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs på samhälls-, grupp och individnivå.
  • Kommunen bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. 
  • Former och arbetssätt för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas och etableras.
  • Det finns behov av metodutveckling och metodstöd till kommunerna, bland annat för att integrera ett förebyggande perspektiv i verksamheten, ta fram lokala kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser.
  • Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid behöver synliggöras.
  • Metodstöd behövs för att utveckla socialtjänsten till en lärande organisation.
  • Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten behöver vara stabila och långsiktigt hållbara.
  • Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort.
Särskild utredare: Margareta WinbergKöp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: