Jordbruksstatistisk årsbok - stående order
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok - stående order

34700

347 kr (exkl. moms)

En samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Speciellt kapitel om jordbruket i EU. Innehåller fr.o.m. 2001 även viss statistik om livsmedel.

Utkommer årligen.

Angivet pris avser senaste utgåvan.