Jordbruksstatistisk årsbok 2011
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok 2011

34700

347 kr (exkl. moms)

Ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m.Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet. Vissa internationella jämförelser gör också.
Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.