Jordbruksstatistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok 2014

34700

347 kr

Ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken. Du kan bland annat utläsa att 2013 föll både spannmålspriserna och oljefröpriserna från de höga nivåer som gällde under 2011 och 2012. Även priserna på nöt- och griskött föll, medan mjölkpriset steg. Spannmålsskörden 2013 blev fem miljoner ton och var därmed i nivå med året innan.Under det gångna året fattades principiella beslut inom EU om förändringar av jordbrukspolitiken. Förberedelser gjordes i Sverige för den nationella implementeringen av gårdsstödet och av ett nytt lansbygsprogram. Nya regler för gårdsstödet och för nya miljöersättningar planeras börja gälla från 2015.
Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.
Produktdetaljer: