Jordbruksstatistisk årsbok 2012
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok 2012

34700

347 kr (exkl. moms)

Försenat och regnigt vårbruk; varm och torr sommar; regnig skördetid i augusti. 2011 var inte böndernas år!En samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m.Dessutom ingår ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet. Vissa internationella jämförelser gör också.
Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.