Jordbruksstatistisk årsbok 2010
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok 2010

32400

324 kr

Ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m.Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet. Vissa internationella jämförelser görs också.
Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.
Produktdetaljer: