Jordbruksstatistisk årsbok 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Jordbruksstatistisk årsbok 2008

32400

324 kr (exkl. moms)

En samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Vissa internationella jämförelser görs. Innehåller också avsnitt med statistik över jordbruket i EU.

Tabeller och diagram presenteras både på svenska och engelska. Dessutom ingår sammanfattning på engelska och svensk-engelsk ordlista.

Utkommer årligen. Teckna stående order på kommande årsböcker.
Produktdetaljer: