Jordabalken 7 kap.
Wolters Kluwer

Jordabalken 7 kap.

82400

824 kr

På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.
Produktdetaljer: