Jordabalken 7 kap.
Wolters Kluwer

Jordabalken 7 kap.

En kommentarDe allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m.

82400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

824 kr (exkl. moms)

På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: