.
Jordabalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Jordabalken

Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Stieg Synnergren

En kommentar till JB och anslutande författningar

0
Jordabalken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. I anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.