Jordabalken
  • Fastighetsfrågor & Samhällsplanering

Jordabalken

En kommentar till JB och anslutande författningar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2019
  • Version: 2B
  • ISBN: 978-91-39-30221-6
  • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. I anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.