.
Jordabalken
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt
 • Jordbruk, jakt och fiske

Jordabalken

En kommentar till JB och anslutande författningar

0
Jordabalken
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 2B
 • Utgiven: 2019
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt, Jordbruk, jakt och fiske
 • Författare: Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Stieg Synnergren

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. I anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.