Jordabalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Jordabalken

En kommentar till JB och anslutande författningar

0
Jordabalken
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. I anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.