.
Jordabalken

Jordabalken

En kommentar till JB och anslutande författningar

160100

1,601 kr (exkl. moms)

Jordabalken

Jordabalken

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 744
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 9789139015338
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Författare: Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Stieg Synnergren

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar.- Jordabalken- Lagen om införande av nya jordabalken- Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället- Förordningen om allmänna jordbruksarrenden- Förordningen om synemän vid jordbruksarrende- Hyresförhandlingslagen- Bostadsförvaltningslagen- Lagen om arrendenämnder och hyresnämnder- Lagen om fastighetsregister- Lagen om pantbrevsregister- Lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille- JordförvärvslagenI anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.