.
Jordabalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Jordabalken

Lars K Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik Gerleman, Magnus Hermansson, Nils Larsson, Magnus Lindberg, Göran Millqvist, Stieg Synnergren

En kommentar till JB och anslutande författningar

169700

1.697 kr (exkl. moms)

Jordabalken

Jordabalken

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar.- Jordabalken- Lagen om införande av nya jordabalken- Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället- Förordningen om allmänna jordbruksarrenden- Förordningen om synemän vid jordbruksarrende- Hyresförhandlingslagen- Bostadsförvaltningslagen- Lagen om arrendenämnder och hyresnämnder- Lagen om fastighetsregister- Lagen om pantbrevsregister- Lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille- JordförvärvslagenI anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.