.
Jordabalken
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt
  • Jordbruk, jakt och fiske

Jordabalken

En kommentar till JB och anslutande författningar

169700

1.697 kr (exkl. moms)

Jordabalken

Jordabalken

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i Jordabalken och anslutande lagar.- Jordabalken- Lagen om införande av nya jordabalken- Lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället- Förordningen om allmänna jordbruksarrenden- Förordningen om synemän vid jordbruksarrende- Hyresförhandlingslagen- Bostadsförvaltningslagen- Lagen om arrendenämnder och hyresnämnder- Lagen om fastighetsregister- Lagen om pantbrevsregister- Lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille- JordförvärvslagenI anslutning till paragrafkommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.