.
JO om Polis och Åklagare

JO om Polis och Åklagare

Per Lagerud
Produkt-id: 4335627993132
ID: B4C5E662D37FAF59852584230054A268

1.112 kr (exkl. moms)

JO om Polis och Åklagare

JO om Polis och Åklagare

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 619
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 9789176105016
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Per Lagerud

Om boken

JO om polis och åklagare innehåller en unik sammanställning av omkring 2 100 JO-beslut sedan slutet av 1940-talet och ger en överskådlig och informativ bild av vad JO har uttalat i en mängd frågor rörande bl.a. förundersökning och tvångsmedel, allmän ordning och säkerhet, hjälpande verksamhet, tillgång till försvarare, bemötande, provokativa åtgärder, behandling av enskilda i arrest, handräckning, kontaktförbud, verkställighet i utlänningsärenden, delgivning, djurskydd, felparkering, hittegods, körkort, pass, underrättelse om dödsfall, vapen och tullkontroll. Boken vänder sig till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket (skattebrottsenheterna), Försvarsmakten (militärpolisen), domstolar, tillsynsmyndigheter och utbildningsinstitutioner samt till andra myndigheter, advokater och enskilda med intresse för rättssäkerhetsfrågor eller andra JO-frågor. Författaren Per Lagerud har bakgrund som domare och har varit byråchef över polis- och åklagarområdet hos JO. Han har sedan 1998 arbetat med liknande frågor, bl.a. som ämnesråd vid Justitiedepartementet, chefsjurist vid Rikskriminalpolisen och lektor vid Polishögskolan. Han är numera chefsjurist vid Säkerhetspolisen.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789176105016.png", "type"=>"print", "product_id"=>"B4C5E662D37FAF59852584230054A268", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"B4C5E662D37FAF59852584230054A268", "verkid"=>"B4C5E662D37FAF59852584230054A2041", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2023-01-09", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0696", "id"=>"459E849E5B9092E4C12583E50059A3AA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Lagerud"}], "prodtype"=>"Inbunden bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"25", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"794", "size"=>"619", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-11-20", "publicerat_timestamp"=>1416441600}