Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen
  • Socialrätt
  • Arbetsliv
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Offentlig förvaltning
  • Sociala frågor

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

Slutbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

55000

550 kr (exkl. moms)

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 767
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:101
  • ISBN/Best.nr: 978-913824723-5
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor

Om publikationen

Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.Ur innehållet:
  • Jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner
  • Åldersgränser för rätten till föräldraledighet?
  • Modernisering för nya utmaningar på arbetsmarknad och i familjeliv
  • Regler för graviditetspenning anpassade till dagens arbetsliv
  • Underlätta för olika familjekonstellationer
  • Förenkling och renodling av regler

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!