.
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

Slutbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring

55000

550 kr (exkl. moms)

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn SOU 2017:101. En ny modell för föräldraförsäkringen

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 767
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824723-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt

Om publikationen

Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.Ur innehållet:
 • Jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner
 • Åldersgränser för rätten till föräldraledighet?
 • Modernisering för nya utmaningar på arbetsmarknad och i familjeliv
 • Regler för graviditetspenning anpassade till dagens arbetsliv
 • Underlätta för olika familjekonstellationer
 • Förenkling och renodling av regler

Särskild utredare: Lars Arrhenius

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!